7.jpg
ผู้สอน

รวิศวร์ มโนมัยวิบูลย์

  • เนื้อหาทั้งหมด:35 นาที
  • 3 วิดีโอ
  • Pre-test: ยังไม่ได้ลงทะเบียน
  • Post-test: ยังไม่ได้ลงทะเบียน
  • Certificate: ยังไม่ได้ลงทะเบียน
  • สอบ:

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาด 3 ประการที่นักออกแบบเกมควรระวัง จากผู้มีประสบการณ์ พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการออกแบบเกมให้สนุก รวมไปถึงข้อมูลของ MDAทฤษฎีการออกแบบเกมที่ใช้กันเยอะที่สุดในโลก

Documents

  • Document