7.jpg
ผู้สอน

Innova Interactive Studio

  • เนื้อหาทั้งหมด:360 นาที
  • 7 วิดีโอ
  • Pre-test: ยังไม่ได้ลงทะเบียน
  • Post-test: ยังไม่ได้ลงทะเบียน
  • Certificate: ยังไม่ได้ลงทะเบียน
  • สอบ:

เหมาะกับคนมือใหม่ด้านพัฒนาเกม
ที่มีหัวใจของนักสร้างสรรค์ศิลปะ สอนตั้งแต่พื้นฐานโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างงานศิลป์เกม
การวาดเบื้องต้น การจัดองค์ประกอบภาพ การวาดตัวละคร และ Item Game เป็นต้น
เพื่อเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงานสายอาชีพ Game Artist7.jpg
42 นาที
7.jpg
57 นาที
7.jpg
65 นาที
7.jpg
49 นาที
7.jpg
83 นาที
7.jpg
49 นาที

Documents

  • Link สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมที่จำเป็น

  • ประวัติอาจารย์ผู้สอน