7.jpg
ผู้สอน

Trang Suwannasilp

  • เนื้อหาทั้งหมด:318 นาที
  • 30 วิดีโอ
  • Pre-test: ยังไม่ได้ลงทะเบียน
  • Post-test: ยังไม่ได้ลงทะเบียน
  • Certificate: ยังไม่ได้ลงทะเบียน
  • สอบ:

Gamification - สร้างความสนุก ปลุกแรงจูงใจ ด้วยกลไกเกม
เหมาะกับผู้ที่มีความสนใจในการนำเอาแนวคิดและกลไกของการออกแบบเกมมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน หรือการทำงาน เช่น การให้แต้ม การแข่งขัน เพื่อสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมนำไปสู่ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

Documents

wrBEIRqX wrBEIRqX04/06/2023

555

0

wrBEIRqX wrBEIRqX04/06/2023

555

0

wrBEIRqX wrBEIRqX04/06/2023

555

0

wrBEIRqX wrBEIRqX04/06/2023

555

0