7.jpg
ผู้สอน

รวิศวร์ มโนมัยวิบูลย์

  • เนื้อหาทั้งหมด:33 นาที
  • 3 วิดีโอ
  • Pre-test: ยังไม่ได้ลงทะเบียน
  • Post-test: ยังไม่ได้ลงทะเบียน
  • Certificate: ยังไม่ได้ลงทะเบียน
  • สอบ:

เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานที่มือใหม่มักจะผิดพลาด เกี่ยวกับการ optimize ภาพในเกม เพื่อให้เกมมีประสิทธิภาพในการประมวลผลที่ดีขึ้น

Documents