7.jpg
ผู้สอน

Innova Interactive Studio

  • เนื้อหาทั้งหมด:2925 นาที
  • 31 วิดีโอ
  • Pre-test: ยังไม่ได้ลงทะเบียน
  • Post-test: ยังไม่ได้ลงทะเบียน
  • Certificate: ยังไม่ได้ลงทะเบียน
  • สอบ:

โปรแกรมเมอร์ ขั้นสูง (Advanced) หลักสูตรโปรแกรมเมอร์ขั้นสูง คือหลักสูตรสำหรับปูพื้นฐานแนวคิดการออกแบบโครงสร้าง การเขียน Code ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเทคนิคการใช้คำสั่งขั้นสูง พร้อมทั้งอธิบายคำสั่งอย่างละเอียด ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ได้ทั้งการเขียนเกม และการเขียนซอฟแวต์ โดยจะมุ่งเน้นไปที่การเปรียบเทียบแนวคิดต่าง ๆ ในการเขียนแต่ละระบบของการทำเกม

7.jpg
122 นาที
7.jpg
121 นาที

Documents

  • Game Developer - Advanced : Link Download Source