หลักสูตร
หลักสูตรการเรียนรู้ผ่าน depa Game Online Academy นั้นจะมีทั้งหมด 4 หลักสูตรแบ่งเป็น G.Academy in Art, G.Academy in Design, G.Academy in Programing และ G.Academy in Character โดยเนื้อหาของหลักสูตรนั้นจะเป็นเนื้อหาขั้นพื้นฐานที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองผ่านบทเรียนออนไลน์ พร้อมทั้งมีแบบทดสอบออนไลน์ให้ทำในช่วงก่อนและหลังเรียน
G. Academy in Design
50 นาที
เรียนรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาด 3 ประการที่นักออกแบบเกมควรระวัง จากผู้มีประสบการณ์ พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการออกแบบเกมให้สนุก รวมไปถึงข้อมูลของ MDAทฤษฎีการออกแบบเกมที่ใช้กันเยอะที่สุดในโลก
G.Academy in Programing
50 นาที
หลักสูตร G.Academy in Programming (Unity) Tips and Tricks และข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นในการพัฒนาเกม โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ 1. Tips and tricks for beginners in Unity C# (namespace, public/private, naming convention, SRP) 2. Observer Pattern 3. ScriptableObject
G. Academy in Art
50 นาที
เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานที่มือใหม่มักจะผิดพลาด เกี่ยวกับการ optimize ภาพในเกม เพื่อให้เกมมีประสิทธิภาพในการประมวลผลที่ดีขึ้น
G. Academy in Character
50 นาที
เรียนรู้ขั้นตอนของการออกแบบ Basic Character Design สำหรับเกมที่ดี ต้องมี Clarity (ความชัดเจน) , Reconizable and Memorable (เป็นที่จัดจำ) และต้อง Support Game play , Storytelling และ Technical Limitations ที่เหมาะสมกับการออกแบบเกม
Copy Right ©depa