ค้นหาหลักสูตรที่สนใจ

หลักสูตรสำหรับการเรียนรู้ในการสร้างเกม

พบกับหลักสูตรหลากหลายที่พร้อมให้คุณเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถสร้างเกมได้ด้วยตนเอง

สอบเสร็จรับใบ Certificate

หลังจากทำข้อสอบเสร็จและได้คะแนนสูงกว่า 80% รับใบ Certificate ทันที

กลุ่มหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนรู้ผ่าน depa Game Online Academy นั้นจะมีทั้งหมด 4 หลักสูตรแบ่งเป็น G.Academy in Art, G.Academy in Design, G.Academy in Programing และ G.Academy in Character โดยเนื้อหาของหลักสูตรนั้นจะเป็นเนื้อหาขั้นพื้นฐานที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองผ่านบทเรียนออนไลน์ พร้อมทั้งมีแบบทดสอบออนไลน์ให้ทำในช่วงก่อนและหลังเรียน